Huế, 1/10/2014 Trang chủ 
 GIỚI THIỆU CƠ QUAN
Quá trình hình thành và phát triển
Chức năng, nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Tổ chức tư vấn
Tổ chức Đảng, Đoàn thể
 HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ
Quy chế làm việc/STCL
Mục tiêu chất lượng
Quy định, quy trình hệ thống
Q.trình UBND tỉnh
Q.trình Văn phòng UBND tỉnh
 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Phòng Tổng hợp
Phòng Kinh tế
Phòng Đầu tư Xây dựng
Phòng Văn hóa Xã hội
Phòng Nội chính
Phòng Hành chính - Tổ chức
Phòng Quản trị - Tài vụ
Trung tâm Tin học Hành chính
Cổng thông tin điện tử
Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh
Ban Tiếp Công dân
 THÔNG TIN TRUY CẬP
 Số lượt truy cập: 10105
 Số người đang truy cập: 27
 LIÊN KẾT NHANH
 THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN
Hành chính - Tổ chức
  Tổng hợp tình hình điểm danh trên sổ tay công vụ điện tử từ ngày 15/8/2014 đến ngày 14/9/2014
  Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng từ ngày 27/9/2014 đến ngày 04/10/2014
 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh họp rà soát các sáng kiến năm 2014
Chiều ngày 26/9/2014, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp rà soát các sáng kiến năm 2014. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.
Họp giao ban Qúy III/2014 về công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan
Chiều ngày 26/9/2014, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phòng PC65, Công an tỉnh tổ chức họp giao ban Qúy III/2014 về công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan. Đồng chí Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Nữ cán bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt triển khai hoạt động trong những tháng cuối năm
Chiều ngày 25/9/2014, Nữ cán bộ Văn phòng UBND tỉnh đã có buổi sinh hoạt triển khai một số hoạt động trong Qúy IV năm 2014.

Xem toàn bộ

http://www1.thuathienhue.gov.vn/portal_messages
http://ketluan48.thuathienhue.gov.vn/
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/calendar/index.asp
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/?sel=doc
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/dauthau/default.asp
http://thuathienhue.gov.vn/host_temp/thutuc/
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/default.asp?sel=petition
http://gopy.thuathienhue.gov.vn/hopthu.note.asp