Huế, 19/4/2014 Trang chủ 
 GIỚI THIỆU CƠ QUAN
Quá trình hình thành và phát triển
Chức năng, nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Tổ chức tư vấn
Tổ chức Đảng, Đoàn thể
 HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ
Quy chế làm việc/STCL
Mục tiêu chất lượng
Quy định, quy trình hệ thống
Q.trình UBND tỉnh
Q.trình Văn phòng UBND tỉnh
 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Phòng Tổng hợp
Phòng Kinh tế
Phòng Đầu tư Xây dựng
Phòng Văn hóa Xã hội
Phòng Nội chính
Phòng Hành chính - Tổ chức
Phòng Quản trị - Tài vụ
Trung tâm Tin học Hành chính
Cổng thông tin điện tử
Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh
 THÔNG TIN TRUY CẬP
 Số lượt truy cập: 10499
 Số người đang truy cập: 14
 LIÊN KẾT NHANH
 THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
Ngô Hòa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đơn vị công tác: Lãnh đạo UBND tỉnh
   

Thẻ công chức: T33-01001-03
Ngày sinh: 10/2/1954
Thư điện tử: nhoa.ubnd@thuathienhue.gov.vn
Di động:
Điện thoại cơ quan: 054.3830499
Điện thoại nhà riêng: 054. 3525560
Địa chỉ nhà riêng: 144 Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, Huế
Chức năng nhiệm vụ:  

   

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

- Văn hóa, du lịch, thể dục - thể thao;

- Công tác y tế, chiến lược dân số, gia đình và trẻ em;

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động;

- Công tác báo chí và xuất bản;

- Công tác tôn giáo;

- Khoa học xã hội và nhân văn;

- Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS;

- Công tác xóa đói, giảm nghèo;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân; một phần công tác đối ngoại nhân dân do Chủ tịch phân công;

- Theo dõi và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Làm người phát ngôn của UBND tỉnh theo quy định của Chính phủ;

- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch.

- Theo dõi Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, Bệnh viện Trung ương Huế, các trường cao đẵng và các cơ sở y tế trung ương trên địa bàn; VTV Huế, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Festival, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Khoa học Lịch sử, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Nhà Xuất bản Thuận Hóa.

Văn bản phân công:  

Quyết định 2353/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phân công công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016

http://ketluan48.thuathienhue.gov.vn/
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/calendar/index.asp
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/?sel=doc
http://vbpl.thuathienhue.gov.vn/dauthau/default.asp
http://thuathienhue.gov.vn/host_temp/thutuc/
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/default.asp?sel=petition
http://gopy.thuathienhue.gov.vn/hopthu.note.asp