Lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng


LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Chọn năm : Chọn tuần:
STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 26/07/2021
2 Thứ Ba, 27/07/2021
3 Thứ Tư, 28/07/2021
4 Thứ Năm, 29/07/2021
5 Thứ Sáu, 30/07/2021
6 Thứ Bảy, 31/07/2021
7 Chủ Nhật, 01/08/2021
Xuất file