Lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng


LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Chọn năm : Chọn tuần:
STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 10/08/2020
2 Thứ Ba, 11/08/2020
3 Thứ Tư, 12/08/2020
4 Thứ Năm, 13/08/2020
5 Thứ Sáu, 14/08/2020
6 Thứ Bảy, 15/08/2020
7 Chủ Nhật, 16/08/2020
Xuất file