Bản tin hiệu lực số 35/2020
  

ĐẦU TƯ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông báo 307/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 08/09/2020)

Công văn 7442/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thay thế nội dung tại Điểm 6, Mục III Thông báo kết luận 307/TB-VPCP ngày 21/8/2020

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Công văn 771/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn(Hết hiệu lực từ ngày 06/08/2020)

Công văn 808/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 618/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 2064/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 452/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông(Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/10/2020)

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Công văn 771/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn(Hết hiệu lực từ ngày 06/08/2020)

Công văn 808/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 04/09/2020)

Nghị định 104/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 651/QĐ-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra(Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2020)

Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội

Thông tư 64/2009/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân(Hết hiệu lực từ ngày 04/10/2020)

Thông tư 92/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 651/QĐ-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra(Hết hiệu lực từ ngày 26/08/2020)

Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội

Quyết định 1312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 31/08/2020)

Quyết định 1326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Quyết định 690/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 31/08/2020)

Quyết định 1326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

 

HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 2868/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường(Hết hiệu lực từ ngày 24/08/2020)

Quyết định 1868/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

GIAO THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 618/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 2064/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 452/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/08/2020)

Quyết định 1238/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 1793/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn Kiểm toán Nhà nước(Hết hiệu lực từ ngày 04/09/2020)

Quyết định 1144/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 04/09/2020)

Nghị định 104/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 2868/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường(Hết hiệu lực từ ngày 24/08/2020)

Quyết định 1868/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản(Hết hiệu lực một phần từ ngày 30/10/2020)

Nghị định 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 50:2011/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2021)

Thông tư 20/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

Quyết định 1391/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm(Hết hiệu lực từ ngày 07/09/2020)

Quyết định 1522/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Quyết định 1476/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm(Hết hiệu lực từ ngày 07/09/2020)

Quyết định 1522/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Quyết định 1200/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận(Hết hiệu lực từ ngày 07/09/2020)

Quyết định 1521/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Quyết định 1287/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận(Hết hiệu lực từ ngày 07/09/2020)

Quyết định 1521/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Quyết định 1289/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận(Hết hiệu lực từ ngày 07/09/2020)

Quyết định 1521/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 29/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về viễn thông(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2021)

Thông tư 20/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]