Bộ Giao thông Vận tải công bố danh mục cảng cạn Việt Nam
  

Ngày 09/5/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 584/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.
Theo đó, công bố Danh mục 10 cảng cạn Việt Nam bao gồm: ICD Hải Linh (Phú Thọ); Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Quảng Ninh); các cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng, Đình Vũ - Quảng Bình; Hoàng Thành (Hải Phòng); Cảng cạn Tân cảng Quế Võ (Bắc Ninh); Cảng cạn Long Biên (Hà Nội); Tân cảng Hà Nam (Hà Nam); Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình (Ninh Bình); và Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]