Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh được tuyên dương là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
  
Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/72020), sáng ngày 10/7, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhằm tuyên dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương. 02 cá nhân và tập thể Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được tuyên dương đợt này.

5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã kịp thời đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC), lao động (LĐ). Các Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ công đoàn các cấp đã nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, tập hợp đông đảo CB, CC, VC, LĐ tích cực hưởng ứng thi đua, phong trào thi đua có những bước tiến rõ nét và ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần khắc phục khó khăn, tạo được sự chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CBCCVCLĐ từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức và đánh giá đúng hơn về vị trí vai trò của các tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Từ thực tế sinh động của các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, môi trường quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước trong CB, CC, VC, LĐ giai đoạn 2020 – 2025, các cấp Công đoàn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CB, CC, VC, LĐ đi đầu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Đẩy mạnh học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, lề lối làm việc gắn với việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng CBCCVC “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tiến hành phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025. Tuyên dương cho 32 tập thể và 72 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong CB, CC, VC, LĐ giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, cử 3 tập thể và 6 cá nhân tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Liên đoàn Lao động tỉnh diễn ra trong thời gian tới.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]