Tập thể Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhận bằng khen điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  
Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhận Bằng khen
Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhận Bằng khen
Sáng 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn. Tập thể Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đoàn viên công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được tuyên dương và tặng bằng khen.

Qua 4 năm thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về Chỉ thị 05 cho hơn 400 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt toàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn tùy theo điều kiện của đơn vị, lựa chọn hình thức triển khai phù hợp; tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký học Bác và đưa kết quả việc thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm.

Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuộc thi viết về tấm gương cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả có hơn 570 bài qua vòng sơ khảo. Các bài thi đã thể hiện sự nhận thức của đoàn viên, CNLĐ đối với đạo đức, tư tưởng, Hồ Chí Minh và trách nhiệm của mình trong việc học tập. Hàng tram tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác tại cơ sở đã được phản ánh qua bài viết, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn.

Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho 19 tập thể và 41 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Quang Vinh đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 05 được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả cao từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hầu hết các cấp công đoàn đều gắn việc học Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh
 Bản in]