Tổ chức đánh giá nội bộ và kiểm tra giám sát lần 01/2020
  
Đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phiên họp
Đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phiên họp
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh, trong 02 ngày (05/8 – 06/8/2020), Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức đánh giá nội bộ và kiểm tra giám sát lần 01/2020

Đây là đợt đánh giá nội bộ lần thứ 1 trong năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng, triển khai, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh, được diễn ra trong 02 ngày (05/8 – 06/8/2020).

Văn phòng UBND tỉnh đã thành lập 03 đoàn do các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Trưởng đoàn đã trực tiếp tiến hành đánh giá tại 09 đơn vị trực thuộc Văn phòng và QMR (Đại diện Lãnh đạo chất lượng). Nội dung chủ yếu tập trung đánh giá, đó là: Kết quả thực hiện viết các quy trình ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015;  Kết quả thực hiện MTCL năm 2020 của Văn phòng và các đơn vị; Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo; kết quả xử lý hồ sơ công việc; Việc thực hiện các quy trình ISO trong hệ thống; Chế độ thông tin báo cáo và xây dựng CTCT (trên môi trường mạng); Việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu;  Giám sát việc thực hiện quy chế, quy định cơ quan.…

Theo báo cáo tổng hợp của các đoàn, đến thời điểm đánh giá 09/09 đơn vị trực thuộc Văn phòng đã thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng tại đơn vị, việc lưu trữ hồ sơ gọn gàng, sạch sẽ, chế độ báo cáo và xây dựng chương trình công tác của các đơn vị, cá nhân thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như một số đơn vị tỷ lệ cập nhật ý kiến chỉ đạo chưa đạt mục tiêu đơn vị đề ra; việc theo dõi các mục tiêu chất lượng chưa được cụ thể hóa vào trong báo cáo, chương trình công tác; công tác báo cáo, xây dựng chương trình công tác vẫn còn chậm so với thời gian quy định, vẫn còn tình trạng chờ đến thời điểm đánh giá mới tiến hành khắc phục các hoạt động không phù hợp.... Đợt đánh giá lần này đã phát hiện và lập 17 điểm lưu ý (phòng Tổng hợp (4), phòng Kinh tế (2), phòng Nội chính (3), phòng Khoa giáo – Văn xã (2), Ban Tiếp công dân (4); QMR (1); không có phiếu CAR (hoạt động không phù hợp) tại các đơn vị.

 Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp kết thúc, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức và nỗ lực cố gắng của các đoàn đánh giá. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh đây là một hoạt động duy trì thường xuyên hàng năm, kết quả đánh giá lần này là cơ sở các đơn vị rà soát lại toàn bộ hoạt động của đơn vị mình để có giải pháp, kế hoạch triển khai tại đơn vị trong những tháng cuối năm đạt kết quả tốt hơn, do đó đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan khẩn trương khắc phục các điểm lưu ý, khắc phục những tồn tại đang gặp phải, tránh trường hợp lặp lại các lưu ý đã được ghi nhận trong các lần đánh giá. Tổ Thư ký ISO tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các đơn vị được đánh giá và có kế hoạch tăng cường kiểm tra thường xuyên không chờ đến đợt đánh giá kế tiếp mới kiểm tra việc khắc phục lưu ý cũng như tiến độ thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh
 Bản in]