Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy
  
Đồng chí Hoàng Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng phát biểu tại Hội nghị tập huấn
Đồng chí Hoàng Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng phát biểu tại Hội nghị tập huấn
Chiều ngày 17/7, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cưu nạn (PCCC) năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại buổi tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã được nghe Đại uý Đặng Vũ Nhật Minh - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ của Phòng phổ biến nội dung cơ bản Luật PCCC và các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư có liên quan tới công tác PCCC; phân tích các nguyên nhân gây cháy và hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy; giới thiệu các phương tiện báo cháy, chữa cháy thông dụng và các biện pháp chữa cháy cơ bản, đặc biệt là những kỹ năng và cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ; hướng dẫn thao tác sử dụng và bảo quản bình chữa cháy...

Thông qua buổi tuổi tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC, từ đó chủ động xử lý kịp thời các tình huống về cháy nổ khi có sự cố xảy ra tại nơi làm việc và trong cơ quan, đơn vị.

Sau buổi học lý thuyết, đội ngũ công chức, viên chức 2 Văn phòng đã được thực hành cách sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và một số cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh
 Bản in]