Điều tra, rà soát, thống kê người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh
  

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về việc điều tra, rà soát, thống kê người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về số lượng người có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH thông qua công tác điều tra, rà soát người có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH và con đẻ của họ trên địa bàn tỉnh để tổng hợp làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực quản lý, thực hiện các chính sách trợ cấp ưu đãi và an sinh xã hội. Đồng thời, làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hằng năm và đề xuất giải pháp, chính sách trợ giúp người bị phơi nhiễm CĐHH trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra là:

- Những hộ gia đình có người bị phơi nhiễm CĐHH nằm trong danh sách người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ theo danh sách Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng.

- Hộ gia đình có người hoạt động kháng chiến, người không tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ, cháu (thế hệ thứ 3) của họ nghi nhiễm CĐHH không thuộc danh sách nêu trên nhưng có hồ sơ bệnh án điều trị các bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm CĐHH theo 17 danh mục bệnh, tật, dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Liên bộ Y tế, Lao động – TB&XH về hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH.

- Đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung ở các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập có hồ sơ bệnh án điều trị các bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học danh mục bệnh, tật, dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH nêu trên của Liên bộ Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời gian tiến hành từ ngày 05/12/2019 và kết thúc trước 01/3/2020.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối