Thông tin chung

Tên phòng:Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại:

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hương

Thư điện tử: ntthuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0983040669

Điện thoại cơ quan: 0234.3834537

Điện thoại nhà riêng: 0234.3884218

Phó Chủ tịch: Hoàng Phước Nhật

Thư điện tử: hpnhat.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914959353

Điện thoại cơ quan: 0234.3822515

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ
Nhân sự

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động