Thông tin chung

Tên phòng:Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại:

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Bí thư: Trần Thị Hoài Trâm

Thư điện tử: tthtram.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động:

Điện thoại cơ quan: 0234.3822256

Điện thoại nhà riêng: 0234.3886667

Phó Bí thư: Nguyễn Đình Bách

Thư điện tử: ndbach.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động:

Điện thoại cơ quan: 0234.3834484

Điện thoại nhà riêng: 0234.3600007

Chánh văn phòng: Lê Thị Kiều Thúy

Thư điện tử: ltkthuy.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0385909685

Điện thoại cơ quan: 0234.3831107

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động