Thông tin chung

Tên phòng:Cổng thông tin điện tử

Điện thoại:0234.3834537, 0234.3833628, 0234.3834373

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương

Thư điện tử: ntthuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0983040669

Điện thoại cơ quan: 0234.3834537

Điện thoại nhà riêng: 0234.3884218

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Phong

Thư điện tử: ndphong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0983098324 - 0935093512

Điện thoại cơ quan: 0234.3833628

Điện thoại nhà riêng:

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thư điện tử: nttthuy.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0914480456

Điện thoại cơ quan: 0234.3834373

Điện thoại nhà riêng: 0234.3821343

Chức năng nhiệm vụ

 

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế thực hiện chức năng là phương tiện thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh với mục đích là thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận thông qua việc cung cấp các thông tin về lịch sử, văn hóa, các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh và các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh; là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan hành chính các cấp, phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa chính quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xuất bản và phát hành Công báo cấp tỉnh; xây dựng, nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công cụ tin học, giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo vận hành liên lục, an toàn thông tin các thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, dịch vụ cơ bản, các hệ thống mạng cung cấp thông tin ra internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng tin học diện rộng tỉnh, mạng tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Portal.

Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Biên chế, cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh

a) Thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận thông qua việc cung cấp các thông tin về lịch sử, văn hóa, các hoạt động kinh tế - xã hội của Tỉnh và các hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh.

b) Là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua Internet của cơ quan hành chính các cấp, phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công lên mạng Internet.

c) Là đầu mối tổ chức dịch vụ thông tin trực tuyến của các sở, ban, ngành, UBND thành phố Huế, thị xã, các huyện và các cơ quan tổ chức khác trên địa bàn, nhằm hình thành cổng giao dịch với đầy đủ chức năng thông tin, dịch vụ thiết yếu cho các tổ chức và công dân.

d) Cung cấp và phổ biến các thông tin của Chính quyền tỉnh; hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh; các thông tin về hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của Tỉnh đến các tổ chức và công dân thông qua mạng Internet.

đ) Tiếp nhận, thông tin giải quyết ý kiến của công dân và các tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân; về lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; góy ý, hiến kế xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế…

e) Tạo môi trường tổ chức diễn đàn, thảo luận, trao đổi trực tuyến giữa công dân và các tổ chức với chính quyền tỉnh.

g)  Phổ biến, tuyên truyền, thu hút các tổ chức và công dân tham gia giao dịch với chính quyền các cấp thông qua các dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử.

h) Là đầu mối tiếp nhận các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh; tiếp nhận và yêu cầu cung cấp thông tin từ các sở, ngành, thành phố Huế, thị xã, các huyện, cơ quan và tổ chức khác để tuyên truyền, phổ biến trên Cổng thông tin điện tử.

i) Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin và tổ chức cập nhật nội dung bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài lên Cổng thông tin điện tử.

k) Thực hiện các hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ quảng cáo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, xây dựng thương hiệu trên Cổng thông tin điện tử.

2. Công tác Công báo

Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Công báo cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, cụ thể:

- Quản lý, tiếp nhận văn bản, rà soát, biên tập, xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh;

- Tổ chức hoạt động và quản lý, vận hành hiệu quả phần mềm công báo điện tử tỉnh phục vụ nhu cầu khai thác của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Thông báo và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo;

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động Công báo trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác Tin học và Ứng dụng

a) Xây dựng và triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin

- Tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Quản lý, quản trị, triển khai, hướng dẫn, tập huấn và khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị cấp xã.

-  Nghiên cứu, tham mưu ứng dụng các công nghệ mới, sản phẩm mới, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng, cập nhật phiên bản mới các phần mềm ứng dụng được lãnh đạo UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý và vận hành.

- Tư vấn dịch vụ, xây dựng, thi công hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng theo quy định của pháp luật; tạo nguồn thu duy tu, bảo dưỡng cơ sở, vật chất kỹ thuật của đơn vị.

- Thực hiện các quan hệ hợp tác trao đổi công nghệ thông tin với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

b) Quản trị, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu

- Theo dõi, quản lý, quản trị và vận hành đảm bảo ổn định, thông suốt các thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ và dịch vụ cơ bản tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu; quản lý kho dữ liệu để cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Lãnh đạo Tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thông qua mạng tin học diện rộng (WAN) của Tỉnh; quản lý, duy trì thông suốt các kết nối: mạng tin học diện rộng tỉnh (WAN), mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ (CPNET), mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng - Nhà nước, kênh truyền riêng (LeasedLine), kênh kết nối internet (ADSL); Quản lý hạ tầng công nghệ, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ việc vận hành Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

- Quản lý, quản trị, vận hành các hệ thống hội nghị trực tuyến gồm: Chính phủ và huyện, thị xã, thành phố Huế; hệ thống truyền hình trực tiếp các buổi đối thoại của Lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp; các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh về các nội dung liên quan chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm Tích hợp dữ liệu; xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm phục vụ công tác quản trị, vận hành các trang thiết bị, các hệ thống tường lửa, các thiết bị bảo vệ,….

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cấu hình, cài đặt các thiết bị, phần mềm tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu đảm bảo đồng bộ hệ thống, an toàn, an ninh và bảo mật dữ liệu.

c) Quản trị, vận hành mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, quản lý, vận hành và phát triển hạ tầng kỹ thuật của mạng tin học nội bộ (LAN), mạng không dây (WIFI) tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy trình ISO.

- Duy tu, bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch, đảm bảo hệ thống mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh hoạt động thông suốt 24/7.

- Định kỳ tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn khai thác và sử dụng mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh cho các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cấu hình, cài đặt các thiết bị, phần mềm trên hệ thống mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo đồng bộ hệ thống, an toàn, an ninh và bảo mật dữ liệu.

- Hướng dẫn nghiệp vụ khai thác và sử dụng các phần mềm cho cán bộ, công chức, viên chức được triển khai ứng dụng tại Văn phòng UBND tỉnh

- Quản lý và vận hành hệ thống camera an ninh quan sát toàn bộ trụ sở số 16 Lê Lợi.

- Quản lý, quản trị, vận hành 02 hệ thống hội nghị trực tuyến: Chính phủ và huyện, thị xã, thành phố Huế và hệ thống Truyền hình trực tiếp các buổi Đối thoại của Lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp; các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản thiết bị tin học, mạng máy tính, phần mềm hệ thống, phần mềm dùng chung, phần mềm ứng dụng và các cơ sở vật chất kỹ thuật khác do đơn vị quản lý.

4. Quản lý, vận hành Hệ thống Trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp liên thông (Tỉnh - cấp Sở/Huyện - cấp Phòng, ban/Xã, phường - cá nhân).

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng giao.

File đính kèm: QĐ số 205/QĐ-VPUB ngày 23/11/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phân công các vị trí công tác của Cổng Thông tin điện tử

 

 

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động