Thông tin cá nhân

Họ và tên: Trương Bằng Việt

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Phòng Nội chính

Lý lịch trích ngang

Thẻ công chức: T33-01002-36

Ngày sinh: 04/8/1985

Thư điện tử: tbviet.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0978181785

Điện thoại cơ quan: 0234.3838360

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ nhà riêng: 42/11/69 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

Chức năng nhiệm vụ

Thông tin cần biết


Hình ảnh hoạt động