Những thành tích nổi bật đạt được
  
Cập nhật:14/03/2017 10:33:15 SA

Thời gian

Thành tích

1999 - 2014

Liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

2005

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen

2006

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam tặng cờ chuyên đề “Xây dựng đời sống văn hoá - Thể dục thể thao”

2007

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam tặng cờ "Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2007".

2008

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ "Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2008".

2009

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen

2010

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen

2011

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam

2012

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2013

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

2014

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2015

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Bằng Khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

2016

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban Biên tập Sổ tay Công vụ điện tử Văn phòng
 Bản in]