Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
  
Cập nhật:23/03/2017 9:15:32 SA
Chiều ngày 23/3/2017, Ban chấp hành Công đoàn VP NK 2017 - 2022 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, UBKT và phân công nhiệm vụ BCH để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã được thông qua tại Đại hội Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh ngày 22/3/2017.

Tại phiên họp, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đúng nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn, BCH Công đoàn Văn phòng đã tiến hành bầu một số chức danh chủ chốt và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng ủy viên. Theo đó, Phiên họp nhất trí cao bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương, Hoàng Phước Nhật và Nguyễn Thị Thanh Thủy (đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch công đoàn Văn phòng; đ/c Hoàng Phước Nhật giữ chức Phó Chủ tịch công đoàn Văn phòng và đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy, ủy viên Thường vụ). Đồng thời, tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí: Hoàng Phước Nhật, La Thị Ngọc Tình, Hoàng Phú, Hồ Anh Toản, Nguyễn Xuân Hùng. Đồng chí Hoàng Phước Nhật giữ chức Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

BCH Công đoàn Văn phòng cũng đã thống nhất thành lập 04 tiểu ban: Tiểu ban Tuyên Huấn - Thi đua, Tiểu ban chính sách và đời sống; Tiểu Ban phong trào và Tiểu ban Nữ công; giúp việc cho Công đoàn Văn phòng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong BCH Công đoàn, nhằm phát huy hết khả năng của mỗi ủy viên BCH, góp phần phát huy mạnh mẽ vị thế của Công đoàn Văn phòng trong thời gian tới.

Tại phiên họp

Ban Biên tập Sổ tay Công vụ điện tử Văn phòng
 Bản in]