Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước ta ra sức tập trung củng cố bộ máy chính quyền các cấp, đồng thời ổn định hệ thống tổ chức Đảng bộ từ Trung ương đến địa phương.

      Xác định vai trò lãnh đạo và điều hành của Đảng đối với bộ máy điều hành của Văn phòng UBND tỉnh, tháng 8 năm 1986, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bình Trị Thiên được thành lập và đi vào hoạt động nhiệm kỳ đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Minh Kỳ được bầu làm Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 1986-1989; Đồng chí Trương Thủ làm Phó Bí thư và đồng chí Đặng Phúc Thông làm thường vụ Đảng ủy. BCH Đảng bộ có 9 đồng chí/92 Đảng viên được phân thành 11 chi bộ trực thuộc.

     Với vai trò và nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ cấp trên giao phó, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bình Trị Thiên đã cùng với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng trong giai đoạn tỉnh Bình Trị Thiên cùng với cả nước ra sức củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển và chăm lo ổn định cuộc sống của nhân dân... Đây là giai đoạn đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới theo chủ trương của Đảng và nhà nước, Đảng Bộ Văn phòng đã xác định được nhiệm vụ to lớn của mình trong công tác tham mưu tổng hợp cho lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện việc điều hành kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Ngày 28/2/1989, Đại Hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bình Trị Thiên lần thứ II đã được tổ chức, sau gần 5 tháng hoạt động lãnh đạo và điều hành, đến ngày 01/7/1989, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5, về việc phân vạch địa giới hành chính của một số tỉnh, tỉnh Bình Trị Thiên được tách thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập. Sau đó ngày 01/08/1989, Đảng uỷ Dân Chính Đảng đã có Quyết định số 02-QĐ/DCD thành lập Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
     Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi được thành lập có 41 Đảng viên, Ban chấp hành lâm thời có 8 đồng chí, đồng chí Đặng Phúc Thông được cử làm Bí thư, đồng chí Trương Sỹ Trì làm phó bí thư.

Đến nhiệm kỳ thứ V (2001-2003), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UB ngày 06/7/2001 về việc đổi tên Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Vì vậy Đảng Bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã được đổi tên là Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND tỉnh. Sau đó đến ngày 28/8/2004, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập Văn phòng Quốc Hội, và Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2929/QĐ-UB về việc đổi tên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó Đảng Bộ Dân chính Đảng đã có Quyết định đổi tên Đảng bộ cơ sở Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số: 511-QĐ/TV ngày 27/10/2004).

Trải qua hơn sáu nhiệm kỳ, nhờ sự lãnh đạo sâu sát của các Đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy Dân chính Đảng, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã từng bước lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Trong 10 năm liền Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được qua các nhiệm kỳ là:
      1. Về công tác chuyên môn:

 - Đảng bộ Văn phòng đã thường xuyên tập trung chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho sự điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Cụ thể: Đảng bộ đã phối hợp với các ban ngành lập các đề án để trình cho UBND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện tốt các chương trình kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh; Hàng năm Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh soạn thảo và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 8.000 văn bản các loại gồm: nghị quyết, quyết định, chỉ thị, báo cáo, công văn, thông báo... có chất lượng ngày một cao. Đồng thời, tiếp nhận hơn 16.000 văn bản các loại và gửi đi gần 45.000 bì văn bản với trên 700.000 trang tài liệu đánh máy và in ấn đảm bảo chất lượng tốt, không để xảy ra sai sót gì lớn; Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND, UBND tỉnh dần dần đã đi vào nề nếp, nội dung chương trình kỳ họp; chất lượng chuẩn bị các báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến của cử tri, soạn thảo dự thảo nghị quyết... được nâng lên rõ rệt đảm bảo đúng trình tự và thời gian theo quy định; Duy trì chế độ báo cáo định kỳ lên các Bộ ngành Trung ương, Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh... Đã tham mưu cua UBND tỉnh điều hành tổ chức tốt các ngày lễ lớn, các kỳ lễ hội festival cũng như đón tiếp và tổ chức tốt các cuộc hội thảo, các Hội nghị Quốc gia và Quốc tế tại Huế góp phần khẳng định vai trò đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các địa phương và quốc gia trên thế giới; Đã tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị các cấp và các bộ ngành quyết định khen thưởng cho hàng trăm tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội kịp thời động viên quần chúng nhân dân và các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như ỗn định đời sống của nhân dân, làm cho tỉnh nhà càng giàu mạnh; Công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, trất tự an toàn xã hội cũng đã được Văn phòng đặc biệt quan tâm và đã phối hợp với các lực lượng vũ trang, tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện quy chế biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững được quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh ta với tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới... Ngoài ra Văn phòng đã duy trì được công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

2. Về công tác Văn phòng

- Văn phòng đã từng bước kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy từng bước nâng cao chất lượng công tác Văn phòng. Đến nay bộ máy lãnh đạo Văn phòng đã được bổ sung, cơ cấu các phòng ban và việc phân công nhiệm vụ cho đội ngũ chuyên viên và cán bộ công chức được bố trí một cách khoa học phù hợp với nhu cầu phục vụ đảm bảo kịp thời và hiệu quả trong công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh.

- Tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh, các quy chế hoạt động của Văn phòng, đặc biệt Văn phòng đã triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính tại Văn phòng, cải tiến các công tác tiếp nhận, giao trả hồ sơ, soạn thảo, ban hành và xử lý các văn bản trên tất cả các lỉnh vực một cách nhanh chóng.

- Công tác tin học hóa trong quản lý hành chính nhà nước đã được Đảng bộ và lãnh đạo Văn phòng thống nhất và đặc biệt quan tâm, đã thành lập Trung tâm Tin học hành chính, thực hiện tốt đề án hướng đến xây dựng chính phủ điện tử theo chủ trương của chương trình 112 của Chính phủ.

3. Công tác xây dựng Đảng

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Qua các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã xác định: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ thường xuyên, là yếu tố đảm bảo thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong toàn Đảng bộ". Đảng ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức nhiều đợt học tập, nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Dân chính Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết TW 6 (lần 2); tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các dự án luật, tiến hành các đợt sinh hoạt chính trị, nghe thời sự, tọa đàm nhân các ngày lễ lớn. Các buổi sinh hoạt đó đều được chủ động đưa vào chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý, năm, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia. Nhờ vậy, mặc dù tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, nhưng hầu hết các đảng viên trong Đảng bộ không có biểu hiện dao động trước những khó khăn thử thách, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, kiên định lập trường cách mạng, đoàn kết chung quanh Đảng bộ, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, giữ vững nguyên tắc Đảng, giữ vững lập trường giai cấp, ý thức tự tôn dân tộc trong quan hệ, tiếp xúc với các đối tượng là người nước ngoài, chủ động chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, bảo vệ và phát huy thành quả của công cuộc đổi mới, giáo dục ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng công quỹ, sử dụng tài sản nhà nước, chống sách nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc... Việc mở rộng dân chủ, công khai trong sinh hoạt Đảng đã tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong suy nghĩ và hành động của toàn Đảng bộ, vì một mục tiêu chung là quyết tâm xây dựng Đảng bộ: vững về chính trị, mạnh về tổ chức, trong sạch nội bộ, đoàn kết, gương mẫu là tiền đề đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Công tác tổ chức cán bộ: Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ và toàn Đảng bộ từng bước thực hiện củng cố tổ chức ở các chi bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ Chi ủy viên đến Đảng ủy viên được đổi mới, tăng thêm sức mạnh cho tổ chức Đảng. Cấp ủy các Chi ủy gồm những đồng chí tiêu biểu, trẻ, có trình độ năng lực và nhiệt tình, có khả năng lãnh đạo các Chi bộ vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy đã có các chủ trương về quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đến nay Đội ngũ chuyên viên, chuyên viên chính của Văn phòng hầu hết đều tốt nghiệp đại học, có một số đồng chí có bằng thạc sỹ hoặc 2 đến 3 bằng đại học, hầu hết đã qua các lớp bồi dưỡng về quản lý Nhà nước hoặc chuyên môn nghiệp vụ theo các lĩnh vực phụ trách. 100% chuyên viên đã được đào tạo về tin học và sử dụng khá thành thạo máy vi tính vào công tác chuyên môn, góp phần nâng cao tính chủ động, kịp thời trong khâu soạn thảo và ban hành văn bản. Qua thực tế công tác, các chuyên viên đã trưởng thành đáng kể, một số đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, đã phát huy tốt năng lực, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt công tác được giao.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định rõ vấn đề đó, Đảng ủy thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ lúc tiếp xúc hồ sơ, đến tiếp nhận mới cán bộ, chuyên viên vào làm việc, cũng như kết nạp Đảng viên mới, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ... Đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ, chuyên viên khi có những phản ánh hoặc vướng mắc về lý lịch, Đảng ủy giao trách nhiệm cho UB Kiểm tra cử người đi thẩm tra, làm rõ để có những kết luận rõ ràng, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có hướng phấn đấu tốt, hạn chế hiện tượng mặc cảm, tự ty về lý lịch, làm giảm ý chí phấn đấu, rèn luyện.

  - Công tác Đảng viên: Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại, giáo dục rèn luyện quan điểm, lập trường, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những công tác trọng tâm có tính quyết định chất lượng công tác chuyên môn, tránh nguy cơ tụt hậu về mặt kiến thức, thoái hoá về phẩm chất, đạo đức. Đảng bộ nhận thức sâu sắc việc thực hiện tự phê bình và phê bình làm trong sạch đội ngũ cán bộ, Đảng viên là việc làm thường xuyên. Quán triệt tinh thần này, trong sinh hoạt kiểm điểm tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, trung thực theo Nghị quyết TW 6 (lần 2), đóng  góp nhiều ý kiến bổ ích cho từng đồng chí trong cấp ủy. 100% Đảng viên trong Đảng bộ đã tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. Các Đảng viên đều chấp hành nghiêm túc và tham gia tích cực các hoạt động ở địa phương.

Qua đánh giá chất lượng đảng viên các năm, phần lớn các Đảng viên đều đạt tiêu chuẩn: đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các chi bộ đều được công nhận đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch - vững mạnh"; Đảng bộ Văn phòng nhiều năm liền được Đảng bộ Dân chính Đảng công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh"

Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong công tác chuyên môn, trong phong cách, lối sống và đều đạt danh hiệu lao động giỏi, đoàn viên công đoàn xuất sắc. Công tác phát triển Đảng viên và xây dựng nguồn cũng được Đảng ủy hết sức quan tâm. Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, chọn lọc những cán bộ, đoàn viên và quần chúng ưu tú cử đi học các lớp đối tượng Đảng do Đảng ủy Dân chính Đảng tổ chức.

- Về công tác kiểm tra Đảng: Quán triệt các nội dung các chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra đảng (Chỉ thị 29-CT/TW ) Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND đã quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đưa công tác kiểm tra vào nền nếp. Đảng ủy đã ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, coi đây là cơ sở để thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Căn cứ chương trình công tác năm của Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng Chương trình công tác kiểm tra của Uỷ ban.
      Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt định kỳ, nội dung biên bản các buổi sinh hoạt, việc ghi chép, lưu giữ các hồ sơ của Đảng và hồ sơ đảng viên, chế độ thỉnh thị, báo cáo, đóng đảng phí của đảng viên. Nhìn chung các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng cao và đề ra phương hướng nhiệm vụ để lãnh đạo chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả.
      - Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng: Do xác định rõ vị trí, vai trò của các đoàn thể trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ đã thật sự quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh và hoạt động có hiệu quả; đã thực hiện tốt Nghị quyết 8B của BCH TW Đảng về ”Đổi mới công tác quần chúng của Đảng”, Đảng ủy luôn chú trọng công tác lãnh đạo, giáo dục, vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ với các tổ chức  quần chúng, xây dựng kiện toàn các tổ chức đó ngày càng vững mạnh, đã bố trí đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn cơ sở,  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên là Đảng ủy viên. Chủ trương của Đảng ủy là tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng tham gia quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phương thức sinh hoạt và vận động quần chúng, gắn phong trào của các tổ chức với các đợt vận động chung của xã hội, động viên đoàn viên, cán bộ công nhân viên đề cao vai trò làm chủ, phấn đấu cho mục tiêu chung là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng  tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên cơ quan.

Bên cạnh việc chăm lo củng cố tổ chức bộ máy của các đoàn thể, Đảng ủy cùng lãnh đạo Văn phòng và công đoàn có nhiều cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ chính sách: nâng bậc lương, phụ cấp, chế độ sách báo, tham quan học tập, thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn v.v... đều được Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan và công đoàn quan tâm bàn bạc dân chủ, thống nhất. Mặc dù điều kiện vật chất hạn hẹp, nhưng gắn với tình cảm và trách nhiệm cao nên đã thực sự gắn bó giữa cán bộ, CNVC với cơ quan.

- Về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc: Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng cũng đã được đổi mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, công khai trong sinh hoạt Đảng, duy trì đều đặn và đổi mới nội dung sinh hoạt của Chi, Đảng bộ; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đi sâu vào việc đánh giá, kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên; tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, các đồng chí đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh) và các cấp uỷ Đảng cấp trên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên với phương châm "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Nhờ đó đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tránh được bệnh qua loa đại khái, hình thức chủ nghĩa trong sinh hoạt Đảng.
      Các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đang giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh) trong quá trình giám sát, chỉ đạo, điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân. Mặc dù trong điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí đã thực sự đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, thống nhất trong điều hành, quản lý, điều hoà sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn từng bước đi vào nền nếp, có hiệu quả. Đi sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ những ách tắc cho cơ sở trong sản xuất, kinh doanh. Quan hệ tốt với các cơ quan Trung ương để tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong hoạt động đối ngoại, đã chủ động mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế để tranh thủ viện trợ, gọi vốn đầu tư, liên doanh, liên kết, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt chú trọng xây dựng, tăng cường củng cố công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn.

       Với những kết quả đạt được trên đây, đến nay Đảng bộ văn phòng UBND tỉnh đã thực sự lớn mạnh cả về cơ cấu tổ chức cũng như năng lực và trình độ của mổi Đảng viên ngày càng được nâng cao. mặc dù vần còn nhiều tồn tại và khó khăn trong công tác điều hành do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mang lại, nhưng với sự nổ lực của tập thể Đảng bộ, sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên Đảng Bộ Văn phòng UBND tỉnh đã thực sự là 1 Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Văn phòng đảm nhiệm có vai trò to lớn trong công tác tham mưu tổng hợp cho sự điều hành hoạt động kinh tế xã hội của lãnh đạo tỉnh./.

ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 Bản in]