Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  

Ngày 01/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

Hành vi bạo lực gia đình áp dụng cả với người đã ly hôn, sống như vợ chồng, bao gồm:

Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

- Cản trở kết hôn

- Ngăn cản gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau...

Người đang thực hiện quyết định cấm tiếp xúc có thể tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình trong 03 trường hợp sau đây:

Gia đình có việc cưới, việc tang;

- Gia đình có người bị tai nạn, bị bệnh nặng cần chăm sóc;

- Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

- Người đang thực hiện quyết định cấm tiếp xúc khi có nhu cầu tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu cho người được phân công giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc.

- Việc tiếp xúc chỉ được thực hiện sau khi đã gửi thông báo và người được phân công giám sát ký xác nhận vào giấy thông báo tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình. Thời gian tiếp xúc không quá 04 giờ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]