Quy định về giá bán điện từ 09/11/2023
  

 

Ngày 08/11/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, cụ thể:

Tăng mức giá bán lẻ điện bình quân từ 1.920,3732 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giá bán lẻ điện sinh hoạt 6 bậc:

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50: 1.806 đồng/kWh (giá cũ là 1.728 đồng/kWh).

- Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100: 1.866 đồng/kWh (giá cũ là 1.786 đồng/kWh).

- Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200: 2.167 đồng/kWh (giá cũ là 2.074 đồng/kWh).

- Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300: 2.729 đồng/kWh (giá cũ là 2.612 đồng/kWh).

- Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400: 3.050 đồng/kWh (giá cũ là 2.919 đồng/kWh).

- Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 3.151 đồng/kWh (giá cũ là 3.015 đồng/kWh).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/11/2023.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]