Quy định về tổ chức lễ động thổ với công trình quan trọng quốc gia
  

 

Ngày 08/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Quyết định quy định:

Lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành chỉ được thực hiện với 02 nhóm công trình sau:

- Công trình quan trọng quốc gia: Công trình chính thuộc dự án quan trọng quốc gia theo quy định

- Công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương: Công trình chính thuộc dự án nhóm A theo quy định và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương

Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình:

- Lễ động thổ thực hiện khi chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (chủ đầu tư) được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt;

- Lễ khởi công được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định;

- Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Chi phí tổ chức buổi lễ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]