Hệ thống biểu mẫu

Lọc tìm tài liệu

RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Lọc   Tất cả

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Danh mục tài liệu
1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm và nhiệm vụ kế hoạch năm tới Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
2 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
3 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tháng/năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng/năm (dành cho Ban Tiếp Công dân) Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
4 Lịch chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
5 Lịch chương trình công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
6 Công văn về việc đăng ký chương trình công tác năm (gửi cho các huyện (tương đương), các cơ quan chuyên môn) Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
7 Chương trình công tác tháng của UBND tỉnh Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
8 Chương trình công tác năm của Văn phòng UBND tỉnh Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
9 Chương trình công tác năm của UBND tỉnh Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
10 Chương trình công tác hàng tháng của Văn phòng UBND tỉnh Biểu mẫu báo cáo, chương trình công tác VP-UBND tỉnh
Tổng cộng133   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 Tiếp Cuối