Lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng


LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Chọn năm : Chọn tuần:
STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 22/07/2024
2 Thứ Ba, 23/07/2024
3 Thứ Tư, 24/07/2024
4 Thứ Năm, 25/07/2024
5 Thứ Sáu, 26/07/2024
6 Thứ Bảy, 27/07/2024
7 Chủ Nhật, 28/07/2024
Xuất file