Thông tin chung

Tên phòng:Phòng Tài vụ

Điện thoại:0234.3820448

Email:

Website:

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: Lê Tường Ca

Thư điện tử: ltca.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0905108124

Điện thoại cơ quan: 0234.3828476

Điện thoại nhà riêng: 0234.3510149

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Dũng

Thư điện tử: nqdung.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Di động: 0913465094-0949681868

Điện thoại cơ quan: 0234.3820448

Điện thoại nhà riêng:

Chức năng nhiệm vụ

 

I

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài vụ là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

2. Phòng Tài vụ giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật đối với Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo bố trí kinh phí phục vụ cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo công tác quản trị tại trụ sở Văn phòng, công tác bảo vệ an ninh, an toàn, công tác phòng cháy chữa cháy và công tác phòng chống lụt bão tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh; quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, tham mưu và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và người lao động.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác quản lý tài chính

a) Quản lý toàn diện các loại kinh phí được ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Lập dự toán thu, chi ngân sách của Văn phòng UBND tỉnh; tham mưu, xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung dự toán) cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng sau khi được cấp có thẩm quyền giao, trình Chánh Văn phòng xem xét quyết định;

c) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, công tác lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Chịu trách nhiệm tổng hợp và quyết toán tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp. Công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng, trình Chánh Văn phòng xem xét quyết định.

e) Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn phòng.

f) Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ hạch toán kế toán, thống kê và chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng.

g) Chịu trách nhiệm thực hiện chế độ, thủ tục, đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN...

h) Phối hợp phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về tài chính theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

i) Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.

2. Công tác quản lý tài sản

a) Quản lý toàn bộ tài sản hữu hình, vô hình có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh, bao gồm: trụ sở làm việc, phương tiện đi lại; máy móc thiết bị và các tài sản khác từ khi đưa vào sử dụng cho đến khi thanh lý tài sản.

b) Hàng năm hạch toán tăng, giảm tài sản và cuối năm tính giá trị hao mòn tài sản, mở sổ sách theo dõi tình hình biến động tài sản của cơ quan và các đơn vị trực thuộc; tổ chức kiểm kê tài sản.

c) Quản lý hồ sơ nhà đất, hồ sơ xây dựng công trình trụ sở cơ quan.

3. Công tác quản lý công sản UBND tỉnh và Văn phòng.

a) Chuẩn bị phòng họp, hình thức, nghi lễ theo quy định trong các phiên họp UBND tỉnh, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo Quy chế làm việc;

b) Trang trí hội trường, làm maket, sắp xếp bàn ghế cho các cuộc hội nghị, hội thảo được tổ chức tại Văn phòng và UBND tỉnh;

c) Tổ chức quản lý, vận hành các thiết bị âm thanh, máy móc thiết bị, máy nổ, hệ thống PCCC phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng;

đ) Kiểm tra, đóng cửa, tắt điện tại các khu vực công cộng, hành lang các tầng;

e) Bảo đảm vệ sinh, cảnh quan, môi trường, nơi làm việc và khu vực xung quanh trụ sở cơ quan

g) Chủ trì thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết trong năm (trang trí băng rôn, treo cờ, khẩu hiệu, trang trí cơ quan vào các ngày lễ, tết trong năm....);

h) Tổ chức quản lý, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống sân vườn và trong khuôn viên trụ sở làm việc của cơ quan;

i) Lập kế hoạch và tổ chức giám sát thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị: thang máy, hệ thống điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy... hàng năm.

k) Quản lý phòng Truyền thống của Văn phòng.  

l) Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nghi lễ, nghi thức truyền thống tại Văn phòng và khi có yêu cầu.

m)Bảo đảm điều kiện vật chất theo quy định của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp nhận, quản lý hàng hóa, quà tặng do các tổ chức, cá nhân gửi tặng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật;

n) Chịu trách nhiệm chính chuẩn bị các thủ tục tại sân bay cho Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng, đón, tiễn các đoàn cấp cao, bộ ngành TW khi đến thăm và làm việc;

i) Chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp khách và đưa các đoàn đi tham quan khi khách đến thăm và làm việc tại UBND tỉnh và Văn phòng.

4. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan

a) Cùng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Văn phòng xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp bảo vệ cơ quan; tổ chức quản lý và hướng dẫn công an bảo vệ mục tiêu thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan liên quan đến công tác bảo vệ trật tự, an ninh cơ quan;

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, quy định của cơ quan về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn trụ sở cơ quan;

c) Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, để xe ô tô, xe máy... đúng nơi qui định đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh trong giờ làm việc;

d) Phối hợp với Đội Công an Bảo vệ mục tiêu kiểm soát người ra, vào đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản cơ quan;

e) Theo dõi toàn diện hoạt động công tác tổ chức bảo vệ cơ quan;

f) Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Văn phòng tham mưu, tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng/quý/năm với Đội Công an bảo vệ mục tiêu để đánh giá và triển khai nhiệm vụ bảo vệ cơ quan.

5. Công tác phòng cháy chữa cháy cơ quan

a) Chủ trì và phối hợp Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức tham mưu kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy cơ quan;

b) Định kỳ hàng năm phối hợp Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ PCCC cho Ban chỉ huy PCCC và cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan;

c) Chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu, hướng dẫn và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của cơ quan;

d) Chịu trách nhiệm tham mưu cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC như mua sắm phương tiện PCCC, nguồn nước…;

e) Hàng năm, xây dựng phương án, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

6. Công tác phòng chống bão lụt bão cơ quan

a) Chủ trì và phối hợp Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức tham mưu kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão cơ quan;

b) Hàng năm, xây dựng phương án, phương tiện phòng chống bão lụt bão  cơ quan;

c) Chịu trách nhiệm kiểm tra, sữa chữa và chuẩn bị các thiết bị và cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn trước mùa mưa, bão;

d) Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất và cung ứng điện và quá trình khắc phục để cung cấp điện phục vụ cho hoạt động cơ quan.

7. Công tác Lễ tân

a) Chịu trách nhiệm bố trí phòng họp cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện, lễ hội..được tổ chức tại UBND tỉnh và Văn phòng;

b) Chịu trách nhiệm phục vụ lễ tân nước uống, chuẩn bị ăn nhẹ giữa giờ (nếu có).. trong suốt thời gian cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện, lễ hội..được tổ chức tại UBND tỉnh và Văn phòng;

c) Chịu trách nhiệm dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh các vật dụng sau khi cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện, lễ hội.. kết thúc.

d) Chịu trách nhiệm vệ sinh phòng làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng họp, phòng tiếp khách.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh, Phó Văn phòng giao        

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Phòng Tài vụ: gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 bộ phận.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chánh Văn phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Các bộ phận gồm:

- Bộ phận Tài vụ

- Bộ phận Quản lý Công sản UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Bộ phận Lễ tân

2. Biên chế: 9

 

File đính kèm: QĐ số 85/QĐ-VPUB ngày 11/6/2019 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài vụ

Chúc mừng sinh nhật

Thông tin cần biết

Hình ảnh hoạt động